ვებ-პლატფორმა „investme.ge“

უსაფრთხოების პოლიტიკა

კონფიდენციალობა
 1. მხარები თანხმდებინ კონფიდენციალობის დაცვაზე.
 2. პლატფორმა იძლევა მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის გარანტიას საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 3. პლატფორმა უფლებამოსილია საჯარო გახადოს მხოლოდ ის პერსონალურ ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა პროექტის განსახორციელებლისათვის.
ინტელექტუალური საკუთრება
 1. პლატფორმის ადმინისტრაცია არ ფლობს საკუთრების უფლებას იმ პროექტზე, რომელსაც პროექტანტი განათავსებს პლატფორმზე.
 2. პლატფორმაზე პროექტის განთავსებით, პროექტანტი ავტომატურად აძლევს პლატფორმას პროექტის ადმინისტრირების უფლებას.
 3. პროექტანტი პლატფორმზე საკუთარ პროექტის განათავსებით ავტომატურად ეთანხმება წინამდებარე წესებს და პირობებს.
 4. პროექტანტი ასვე ავტომატურად ეთანხმება შემდეგ პირობებს:
  1. პლატფორმა იტოვებს უფლებას გამოიყენოს პროექტანტის მიერ განთავსებული ინფორმაცია პლატფორმის საჭიროებისათვის.
  2. საავტორო უფლება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით და მისი დაცვის ვალდებულება ეკისრება პროექტანტს.

ან

არ გაქვს ანგარიში? დარეგისტრირდი

პაროლის აღდგენა

ან

უკვე გაქვთ შექმნილი ანგარიში? ავტორიზაცია